Zastrzeganie danych osobowych w DMSales to proces łatwy i w pełni zautomatyzowany. W celu zastrzeżenia danych lub uzyskania informacji, skąd dane zostały pozyskane, wystarczy skorzystać z prostego i przejrzystego formularza, znajdującego się na stronie https://iod.dmsales.com/.

 

Formularz składa się z dwóch części. W pierwszej widocznej w prawym górnym rogu należy zaznaczyć jaka czynność ma zostać wykonana względem danych, czyli:

  • Czy chcemy, aby nasze dane zostały usunięte?
  • Czy chcemy otrzymać informację skąd pochodzą dane?
  • Czy chcemy zastrzec powierzanie danych innym podmiotom?

Druga część formularza to informacja jakie dane mają zostać sprawdzone i przeprocesowane czyli np. imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Pole imię i nazwisko oraz adres e-mail to pola obowiązkowe w celu dalszej weryfikacji danych.

Co natomiast dzieje się dalej, gdy wprowadzone w formularzy dane zostaną zatwierdzone przez przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu – „wypisz mnie”? Na wskazany uprzednio adres e-mail zostanie przesłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie.

 

Wiadomość zawsze przychodzi od tego samego nadawcy jakim jest Dział Inspektora Ochrony Danych. W treści znajduje się potwierdzenie podanych na formularzu oraz indywidualny numer zgłoszenia. Jeżeli wiadomość nie trafiła bezpośrednio do skrzynki odbiorczej, należy sprawdzić inne foldery typu powiadomienia, oferty lub spam.

W ciągu 72 godzin od momentu wysłania zgłoszenia, przesyłana jest wiadomość zwrotna informująca o zakończonym procesowaniu wraz z wynikiem na wskazany wcześniej adres e-mail. W wiadomości w zależności od zgłaszanej prośby podane są informacje o odnalezieniu danych w zasobach DMSales, a także informacja potwierdzająca usunięcie danych i informacja o źródle danych.W przypadku nie odnalezienia danych w zasobach DMSales również przesyłana jest stosowna notyfikacja, informująca, iż zgłoszone na formularzu dane nie zostały odnalezione. Jeżeli na formularzu zostanie pozostawiony numer telefonu komórkowego informacja o usunięciu danych lub o nie odnalezieniu danych również zostanie wysłana wiadomość SMS.

Proces zastrzegania danych w DMSales jest automatyczny, w związku z tym od momentu zgłoszenia w ciągu 72 godzin dane są usuwane z zasobów DMSales.

Prócz zgłoszeń przekazywanych za pośrednictwem formularza, zastrzeżenie danych można skierować również pocztą tradycyjną, natomiast należy mieć na uwadze, że zastrzeżenia nie są przyjmowane drogą telefoniczną. Dodatkowo, zgłoszenia, które przyjmowane są przez formularz mają nadawany indywidualny numer identyfikacyjny

W przypadku dodatkowych pytań IOD DMSales dostępny jest na czacie, aby móc wyjaśnić wszystkie niejasności związane z zastrzeżeniem danych.