Główny specjalista ds. realizacji zadania projektowego w zespole badawczym

Warszawa

W ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 DBMS Sp. z o.o. realizuje projekt budowy inteligentnego systemu do budowy relacji z klientami POIR.01.01.01-0135/19-00 w ramach osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” dotyczących badan przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym poszukujemy osoby na stanowisko:

Główny specjalista ds. realizacji zadania projektowego w zespole badawczym

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za samodzielne zaplanowanie oraz przeprowadzenie badań wraz z zespołem o zdefiniowanym zakresie, oraz będzie współodpowiedzialna za wdrożenie wyników badań jako produktu na rynek.

Nasze wymagania:
  • Wykształcenie wyższe z zakresu matematyki stosowanej lub nauk pokrewnych w stopniu doktor lub doktor habilitowany o specjalności optymalizacja wielokryterialna,
  • Publikacje w czasopismach specjalistycznych z zakresu optymalizacja wielokryterialna,
  • Doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań,
  • Udowodnione uczestnictwo w projektach badawczych kończących się wdrożeniami przemysłowymi,
  • Znajomość systemów klasy UNIX (Linux),
  • Umiejętność programowania w języku Python,
  • Znajomość algorytmów i metod uczenia maszynowego,
  • Wiedza z zakresu metod stochastycznych,
  • Umiejętność tworzenia dokumentacji,
  • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca studiowanie literatury branżowej i czynnego uczestnictwa w konferencjach branżowych.

Informujemy, iż Kandydaci, których zaprosimy do dalszej rekrutacji, zostaną wyłonieni na podstawie przesłanych aplikacji.

Rekrutację przeprowadzą

Tomasz Dziobiak

CEO

Zobacz profil

Zainteresowaliśmy Cię? Podeślij swoje CV.

To może być początek pięknej przygody.