Specjalista ds. wdrożeń badań w zespole badawczym

Warszawa

W ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 DBMS Sp. z o.o. realizuje projekt budowy inteligentnego systemu do budowy relacji z klientami POIR.01.01.01-0135/19-00 w ramach osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” dotyczących badan przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. wdrożeń badań w zespole badawczym

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyć w zespole realizującym prace badawcze zaplanowane i prowadzone przez głównego specjalistę zespołu badawczego oraz będzie pełniła wiodącą rolę podczas wdrożeń wyników badań jako produktu na rynek.

Nasze wymagania:
 • Wykształcenie wyższe z zakresu matematyki stosowanej lub nauk pokrewnych w stopniu magister lub doktor,
 • Udowodnione uczestnictwo w projektach badawczych kończących się wdrożeniami przemysłowymi,
 • Znajomość procesów wytwarzania oprogramowania,
 • Znajomość systemów klasy UNIX (Linux),
 • Umiejętność programowania w języku Python umożliwiająca tworzenie oprogramowania wykorzystywanego w przemyśle,
 • Umiejętność programowania front-end (Java script),
 • Znajomość algorytmów i metod uczenia maszynowego,
 • Umiejętność trenowania systemów uczących się,
 • Wiedza z zakresu metod stochastycznych,
 • Umiejętność tworzenia dokumentacji,
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca studiowanie literatury branżowej i czynnego uczestnictwa w konferencjach branżowych.

Informujemy, iż Kandydaci, których zaprosimy do dalszej rekrutacji, zostaną wyłonieni na podstawie przesłanych aplikacji.

Rekrutację przeprowadzą

Tomasz Dziobiak

CEO

Zobacz profil

Zainteresowaliśmy Cię? Podeślij swoje CV.

To może być początek pięknej przygody.