Kto dziś potrzebuje analityki danych?

Obecnie każdy biznes chcący w uporządkowany sposób podejść do budowania swojego lejka sprzedażowego w procesie pozyskiwania i utrzymania klientów, musi wykorzystywać na bieżąco analitykę danych.

Na pewno świadomość, że każdy klient jest inny i jest w innej sytuacji związanej z zakupem, jest tu kluczowa.

Analiza danych lejka czy zachowań klientów jest nie tylko zarezerwowana dla biznesów powiązanych z działaniem sprzedażowym w sieci internet, ale też w retail, a może szczególnie w sprzedaży B2B.

Wyzwania operacji związanych z analityką danych

Niewątpliwie, największym wyzwaniem działów marketingu i sprzedaży jest zarządzanie wieloma źródłami informacji i przetworzenie ich tak, aby cała organizacja mogła rozumieć, co mówią klienci i jak się zachowują, aby wykorzystać potencjał sprzedaży.

Wyzwaniem jest też budowa organizacji posiadającej niezbędne kompetencje, dotyczące analizy danych poprzez łączenie ich z różnych źródeł, jak również kompletność samych informacji na temat demografii oraz zachowań.