Kiedy warto prowadzić badania marketingowe?

Dane o zachowaniu klientów są dziś praktycznie wszędzie i kiedy opracowujesz nowy produkt lub chcesz udoskonalić swoją usługę, warto wykorzystać tzw. customer insight, by bardziej odpowiadać potrzebom odbiorców.

Badanie marketingowe w swojej konstrukcji pozwala określić, czy odbiorcy docenią zdefiniowaną przez ciebie podstawową wartość produktu. Badania potrzebne są wtedy, gdy nic nie wiemy o tym, jak może zachować się nasz odbiorca, jak również nie potrafimy określić jego kluczowych cech.

Wyzwania związane z przeprowadzeniem badań

Badania marketingowe można realizować na wiele sposobów i nie zawsze jest to popularna ankieta. Dzisiejsza analiza danych może wykorzystywać analizę trendów zapytań do wyszukiwarek, wzmianek w social media czy zdarzeń wywołanych przez przedstawioną treść.

Wyzwaniem jest obróbka danych, która na koniec dnia przyniesie jasną odpowiedź na pytania dotyczące kierunku rozwoju usługi, lub też popularności danego rozwiązania.

Podejście do realizacji projektu badawczego

Projekty badawcze realizowane pod marką Instytut DBMS realizujemy wykorzystując różne źródła danych takie jak Google, Social Media czy bezpośrednie ankiety. Budując model badawczy w pierwszej kolejności określamy cel badania np. pozyskanie informacji o intencji zakupowej lub ocenie danej potrzeby, a następnie budujemy hipotezę badawczą.

Na podstawie dostępnych źródeł danych określamy grupę badawczą definiując jej profil geodemograficzny lub behawioralny, odpowiedni do pozyskania zamówionej cechy. Badamy, jaki kanał pozyskania informacji jest najbardziej zasadny. Praktycznie w 80% nie musimy pytać respondentów, gdyż dane wskazane w sieci umożliwiają przeprowadzenie wnioskowania.

Na tym etapie stosujemy metody maszynowego uczenia się i algorytmy potrafiące określić prawdziwość informacji od szumu oraz artefaktów informacyjnych. Nasi analitycy, dzięki modelom matematycznym i statystycznym potrafią wyłuskać np. sentyment wypowiedzi, lub też informacje o zachowaniu odbiorcy.

Na koniec klient otrzymuje raport wskazujący odpowiedź na jego potrzeby informacyjne oraz dedykowane dane w przypadku gdy np. chciałby się skontaktować z daną grupą w sprawie np. omówienia swojej oferty już w kontakcie bezpośrednim.

Korzyści z przeprowadzonych badań

Wartością każdego badania jest pozyskana dodatkowa wiedza oraz np. przesłanki dotyczące podejmowanych decyzji przez klientów.

Dzięki automatycznym modelom badawczym na pewno łatwiej przygotować ofertę oraz poprawić procesy obsługi klienta.