Kiedy warto poprawiać jakość danych?

Organizacje, których efektywność procesów biznesowych operacji, opiera się w znacznym stopniu o jakość informacji, budują mechanizmy zabezpieczające przez powstawaniem szumu informacyjnego. Główną przesłanką do budowy procesu zabezpieczenia jakości danych zwykle jest wzrost kosztów obsługi klienta lub brak przychodów.

Przed rozpoczęciem projektu należy sobie odpowiedzieć na pytanie, które obszary biznesowe są najbardziej wrażliwe na negatywne skutki obniżonej jakości danych.

Należy sprawdzić, jaki poziom błędu informacyjnego jest tolerowany, aby całkowity koszt zadań związanych z zabezpieczeniem jakości informacji nie przewyższył benefitów biznesowych.

Wyzwania związane z poprawą jakości danych

Najczęściej nasi klienci powierzają nam analizę jakości danych kontaktowych takich jak adres e-mail, czy aktualny numer telefonu lub też badamy jakość danych geograficznych zawartych w systemach klasy CRM czy biling.

Dzięki sprawnemu procesowi projektowemu nasi klienci już po kilku pierwszych godzinach wiedzą, jaki poziom błędu znajduje się w ich bazach i które dane powinny być odsunięte lub zmodyfikowane.

Podejście do realizacji projektu zabezpieczenia jakości danych

Realizując usługi związane z zarządzaniem jakością danych identyfikujemy dostępne naszemu klientowi źródła oraz sprawdzamy jak zarządza obiegiem informacji, dopiero po ustaleniu rekomendacji na temat eliminacji błędów oraz identyfikacji źródeł napływu danych obarczonych wadą budujemy szczelny proces zabezpieczający przez zniekształceniem lub wyciekiem informacji.

Tam, gdzie jest to możliwe, poprawiamy dane klientów np. dane kontaktowe dopisując właściwe kontakty dzięki licencjonowanym wydawcom i własnym zasobom.

Na każdym kroku współpracujemy z wewnętrznymi organizacjami inspektora ochrony danych osobowych, aby proces oczyszczania danych, retencji oraz wzbogacenia danych był zgodny z polityka bezpieczeństwa informacyjnego naszego klienta.

Korzyści z poprawy i zabezpieczenia jakości danych

Dzięki wprowadzonemu standaryzacji zapisu, mechanizmom zabezpieczających jakość danych oraz monitoringowi poziomu błędu w zawartych informacjach przedsiębiorstwa w dość krótkim okresie (już na przełomie miesiąca), mogą odczuć zauważalną różnicę np. w kosztach obsługi. I tak, konkretnym benefitem wypływających z poprawy danych adresowych np. w przypadku operatorów telekomunikacyjnych, jest ilość zwrotów pocztowych, a co za tym idzie, terminowość płatności i koszty związane z prowadzonymi procesami windykacyjnymi.

Należy pamiętać, że w zależności od obszaru biznesowego korzyści, można zupełnie inaczej zdefiniować no i poziom wpływu oczywiście.