Kiedy warto wzbogacać dane swoich klientów?

Każdy biznes wymaga dobrego paliwa napędzającego jego operacje. Takim paliwem w XXI wieku są dane. W gospodarce napędzanej danymi, jakość informacji o kliencie oraz jego zachowaniach, daje niejednokrotnie przewagę i obniża koszt np. akwizycji i utrzymania klientów.

W przypadku, gdy w organizacji istnieje ograniczone zaufanie do danych lub identyfikuje się niski poziom kompletności danych, warto pomyśleć o zewnętrznych źródłach dający szerszy kontekst zachowania klienta.

Wyzwania stojące za pozyskaniem dobrych danych o klientach

Po pierwsze przed samym wyborem dostawcy zewnętrznych źródeł danych, należy zastanowić się nad typami atrybutów danych, które najlepiej opisują personę zakupową i pozwalają wykorzystać niestandardowe informacje na temat zachowań, aby np. zbudować model prognostyczny umożliwiający dotarcie we właściwym czasie z ofertą.

Po drugie, samego dostawcę należy zapoznać z warunkami i polityką przetwarzania danych realizowanego przez danego brokera danych. Zwykle właściciele spółdzielni danych mają dobrze zdefiniowany standard przetwarzania danych, co w czasach przepisów RODO jest istotne z punktu widzenia standardów bezpieczeństwa danych.

Po trzecie, należy określić, które dane mogą posłużyć jako identyfikator, dzięki któremu można połączyć dane ze spółdzielnią danych. Np. to może być NIP lub np. zahashowany w standardzie md5 nr telefonu lub mail.

Podejście do realizacji projektu wzbogacania danych

Analitycy DBMS przygotowując proces wzbogacenia danych dla różnych branż, ustalają z klientem długość i wartość matchkodu głównego, czyli ciągu znaków umożliwiającego jednoznaczną identyfikację klienta. Do takiego ciągu znaków możemy używać nr NIP, Nazwy adresu czy też maila, ale nie jest to jedyna metoda. Matchkod może być zbudowany na bazie pixela FB, czy też charakterystyki np. przeglądarki czy innych informacji zawartych w pliku cookie. W DBMS by w pełni korzystać z tych możliwości dbamy, aby kontakty posiadały odpowiednią zgodę na profilowanie, co daje dalej możliwości pełniejszej analizy danych.

Nasi klienci mogą dokonać takiego matchowania na samej platformie www.dmsales.com, co ciekawe, aby to wykonać nie muszą przesyłać do DBMS danych, a tylko wykorzystać certyfikowaną aplikację, która lokalnie wykonuje zmianę danych na matchkod. Wynik takiej operacji jest zapisywany na lokalnym dysku naszych klientów i dopiero wtedy, może zostać przetworzony na formę CSV, która będzie mogła być załadowana bezpośrednio na platformę.

Korzyści z uzupełniania danych ze źródeł zewnętrznych

Wzbogacanie danych jest ciekawym pomysłem dla wszystkich organizacji, chcących poszerzyć wiedzę na temat klienta np. w przypadku, gdy mamy tylko adres e-mail możemy dopisać konkretne zmienne, takie jak technologia łączenia się z siecią, płeć, zainteresowania, co na pewno da pełniejszy obraz możliwości sprzedaży i lepszym zarządzeniem lejkiem sprzedaży poprzez personalizację i dostosowanie kontekstu komunikacji do sytuacji, w jakiej znajduje się użytkownik, bądź potencjalny klient.